ติดตาม

Channel Manager ไหนที่คุณใช้

เราไม่ใช้ Channel Manager เหมือน OTAs รายอื่น แต่เรามีระบบขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพมากกว่า Channel Manager ซึ่งจะช่วยคุณจัดการเรื่องต่างๆได้ สิ่งที่คุณต้องทำก็คืออัพเดตChanel Managers ของคุณ และระบบของเราจะทำในส่วนที่เหลือ

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
Have more questions?
ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น