ติดตาม

ฉันไม่สามารถเข้าสู่ระบบExtranetได้ ฉันควรทำอย่างไร

ขั้นแรก ตรวจสอบURLว่าถูกต้องหรือไม่ URLที่ถูกต้องคือ https://backend.hotelquickly.com/login

จากนั้นตรวจดูว่ามีข้อความที่ขึ้นว่ามีบางอย่างผิดพลาดหรือไม่ ถ้าขึ้นว่า "ขออภัย อีเมลล์หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" แสดงว่าคุณใส่ข้อมูลผิด 

=> ต้องเปลี่ยนใหม่ => เลือกลืมรหัสผ่าน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
Have more questions?
ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น