ติดตาม

ทำไมบางเครดิตของฉันไม่สามารถใช้ได้ในการทำการจอง?

คุณเคยได้รับความยุ่งยากจากการจองโรงแรมด้วยรางวัลของเราหรือไม่ มีเหตุผลบางประการที่รางวัลของเราไม่สามารถใช้งานได้กับบางการจอง และนี่คือเหตุผลดังกล่าว

  • คุณใช้รางวัลที่ได้จาก Hotelquickly ที่สามารถใช้ได้ในบางประเทศหรือบางพื้นที่เท่านั้น ซึ่งสำหรับบางรางวัลที่เจาะจงพื่นที่จะไม่สามารถใช้งานในพื้นที่อื่นได้
  • การจองของคุณไม่ตรงกับกับการจ่ายเงินขั้นค่ำ หรือ จำนวนวันขั้นต่ำที่รางวัลของเราสามารถใช้ได้
  • คุณใช้รางวัลก่อนวันที่รางวัลจะสามารถใช้งานได้ (เวลาคือสิ่งทีสำคัญสำหรับทุกอย่าง)
  • คุณสามารถใช้รางวัลในการจอง Last-minute deals ได้ก็ต่อเมื่อวอชเชอร์นั้นมาจากการคืนเงินของการยกเลิกการจอง รางวัลประเภทอื่นๆจะไม่สามารถใช้ได้กับ Last-minute deals ได้
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
Have more questions?
ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น