Theo dõi

Tôi vẫn chưa nhận được số thẻ tín dụng. Tại sao?

Nếu bạn đang thực hiện thanh toán qua thẻ tín dụng ảo (OTCs), số thẻ tín dụng sẽ được gởi qua fax hoặc email xác nhận. Do đó, bạn hãy kiểm tra lại thư xác nhận trên email. 

Nếu không có trong email, có thể do 2 lý do: 

  1. Lý do công nghệ: nếu số thẻ không hiện trong email (như hình dưới)
  2. Hình thức thanh toán: có thể quản lý khách sạn đang sử dụng hình thức thanh toán khác (không phải qua OTC mà qua Hóa đơn hoặc Paypal) 

 

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Have more questions?
Gửi yêu cầu

Bình luận