Theo dõi

Tôi có thể thay mật khẩu bằng cách nào?

 

Nếu bạn đang đăng nhập vào tài khoản và muốn thay đổi mật khẩu, đơn giản bạn chỉ cần vào Thiết lập > Mật khẩu – và nhập mật khẩu mới của bạn.

Nếu bạn không đăng nhập được vào tài khoản vì bạn quên mật khẩu, bạn hãy nhấn vào nút “Quên mật khẩu”. Hoặc nếu có thể vì lý do nào đó, bạn không đăng nhập được thì hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. 

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Have more questions?
Gửi yêu cầu

Bình luận