Theo dõi

Tôi có thể đăng nhập qua Line hoặc Twitter không?

Hiện tại, chúng tôi chỉ hỗ trợ qua Facebook, nhưng chúng tôi cũng đang tiến hành trên các mạng xã hội khác trong tương lai để đáp ứng yêu cầu khách hàng.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Have more questions?
Gửi yêu cầu

Bình luận