Theo dõi

Loại phòng nào tôi sẽ được nhận?

Phòng tốt nhất là cho hai người, với 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn. Hơn nữa, chúng tôi hứa đó sẽ là một phòng tuyệt vời. Ngoài ra, thông tin về phòng còn phụ thuộc vào phòng trống của khách sạn và Thần Du Lịch Phút Chót! 

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Have more questions?
Gửi yêu cầu

Bình luận