Theo dõi

Ứng dụng hiển thị “Đang tải” quá 2 phút…

Có thể do 3 nguyên nhân:

Kết nối internet của bạn bị trục trặc - Bạn hãy kiểm tra lại WiFi/3G 

Máy chủ của chúng tôi đang bị chậm – Trong một số trường hợp, máy chủ của chúng tôi có thể bị chậm (nhưng vẫn kết nối được). IT của chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa chữa. Bạn hãy truy cập sau vài phút.

Ứng dụng gặp vấn đề – Điều này có thể giải quyết bằng cách tắt ứng dụng rồi mở lại. 

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Have more questions?
Gửi yêu cầu

Bình luận