Theo dõi

Giao dịch sẽ được hoàn trả trong bao lâu?

Vâng, có 2 bước trong quá trình này: 

1) Chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền giao dịch trên hệ thống của chúng tôi (qua cổng thanh toán). Việc này sẽ tiến hành ngay lập tức qua hệ thống (sau khi đặt phòng xác nhận không thành công) hoặc trong 1 ngày nếu làm thủ công.

2) Sau đó, thời gian bạn nhận được tiền vào tài khoản tùy thuộc vào ngân hàng của bạn. Thông thường, việc hoàn lại tiền mất khoảng 2-3 ngày, nhưng chúng tôi cũng đã thấy có ngân hàng mất tới 2 tuần để hoàn lại tiền. Trong trường hợp này, chúng tôi rất tiếc nhưng ngoài việc hoàn trả qua cổng thanh toán của chúng tôi nhanh nhất có thể, chúng tôi không thể làm gì hơn.

Nếu việc hoàn trả tốn quá nhiều thời gian của bạn, chúng tôi có thể cung cấp hình ảnh chụp màn hình xác nhận hoàn trả trên hệ thống của chúng tôi, để bạn có thể làm việc với ngân hàng nhanh chóng hơn. 

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Have more questions?
Gửi yêu cầu

Bình luận