Theo dõi

Tôi có thể đặt phòng qua điện thoại không?

Không, bạn chỉ có thể đặt phòng qua ứng dụng của chúng tôi.  Đây là cách đơn giản và nhanh chóng nhất tại bất kỳ nơi nào bạn đến.

Chỉ cần tải về ứng dụng của chúng tôi qua iOS, Android hoặc BlackBerry

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Have more questions?
Gửi yêu cầu

Bình luận