Theo dõi

Thẻ của tôi bị tính thêm cước. Tại sao?

 

Nếu bạn trả bằng đơn vị tiền tệ mà chúng tôi chưa hỗ trợ (ví dụ PHP hoặc IDR), thì chúng tôi lấy làm tiếc sẽ phải tính thêm cước chuyển đổi qua đô la Mỹ và ngân hàng của bạn sẽ tính thêm phí này. Đó là nguyên do bạn thấy trên bảng sao kê tín dụng có phát sinh phí.

Chúng tôi đang nỗ lực để hoàn tất cổng thanh toán để giúp bạn thanh toán thuận tiện hơn và tránh những phí này.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Have more questions?
Gửi yêu cầu

Bình luận