Theo dõi

Tôi có thể trả tiền phòng như thế nào?

Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau:

  • Qua thẻ ghi nợ debit (VISA, MasterCard, Amex)
  • Qua thẻ tín dụng credit (VISA, MasterCard, Amex)
  • Qua tài khoản PayPal
  • LINE Pay

Hiện tại chúng tôi hỗ trợ 17 loại tiền tệ để đảm bảo bạn không bị tính thêm phí chuyển đổi nào từ ngân hàng. Chúng tôi cũng đang làm việc để tích hợp thanh toán bằng tiền PHP và IDR.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Have more questions?
Gửi yêu cầu

Bình luận