Theo dõi

Bạn sử dụng kênh quản lý nào?

Chúng tôi không sử dụng kênh quản lý phòng giống như các OTA khác mà sử dụng hệ thống cách tân mới của chúng tôi, hệ thống này sẽ giúp bạn quản lý đặt phòng tốt hơn hẳn những kênh quản lý khác. Bạn chỉ cần cập nhật kênh quản lý phòng của bạn và hệ thống của chúng tôi sẽ làm phần còn lại cho bạn. 

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Have more questions?
Gửi yêu cầu

Bình luận