Theo dõi

Làm cách nào để đóng phòng khách sạn?

Bạn có thể vào Dashboard, chèn "0" vào cột "Phòng" và điền một giá trị bất kỳ lớn hơn 10 vào cột "Giá bán", sau đó nhấn OK. Như vậy, đặt phòng trong ngày đã được đóng. 

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Have more questions?
Gửi yêu cầu

Bình luận