Theo dõi

Tôi không thể truy cập vào Extranet. Tôi nên làm gì?

Trước tiên, bạn hãy kiểm tra tên miền URL có đúng không. Đường dẫn đúng là: 

https://backend.hotelquickly.com/login

Sau đó, bạn kiểm tra nội dung lỗi là gì.

Nếu hiển thị "Xin lỗi, sai địa chỉ e-mail hoặc mật khẩu" thì bạn đã nhập sai => nếu cần lập lại mật khẩu => bạn chọn mục Quên mật khẩu. 

 

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Have more questions?
Gửi yêu cầu

Bình luận