Theo dõi

Thẻ tín dụng hết hạn. Tôi phải làm gì?

Thẻ tín dụng ảo (OTC) của chúng tôi sẽ hết hạn sau 7 ngày thực hiện đặt phòng. Nếu bạn chưa kịp charge tiền, chúng tôi sẽ cần phát hành một thẻ mới cho bạn. Chỉ cần liên hệ với chúng tôi qua hòm thư điện tử support@hotelquickly.com.

Sau đó, bạn sẽ nhận đươc một thư điện tử với nội dung thẻ tín dụng mới như bên dưới: 

 

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Have more questions?
Gửi yêu cầu

Bình luận