Theo dõi

Bạn có nhận chuyển khoản qua ngân hàng thay cho qua OTC không?

Có, chúng tôi có 3 hình thức thanh toán như sau:

  • Thanh toán qua thẻ tín dụng ảo (OTC) ngay sau khi đặt phòng thực hiện
  • Thanh toán qua tài khoản Paypal ngay sau khi đặt phòng thực hiện
  • Thanh toán bằng cách xuất hóa đơn mỗi cuối tháng

Hãy liên hệ với Account Managers hoặc Raphael Cohen  (raphael.cohen@hotelquickly.com) để cài đặt hình thức thanh toán. 

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Have more questions?
Gửi yêu cầu

Bình luận