Theo dõi

Tôi không thể nhập mã voucher. Tại sao?

Đầu tiên, cảm ơn bạn đã thử. Chúng tôi biết sẽ là rất bực bội nếu bạn đang cố gắng để đặt phòng khách sạn nhưng lại không thể sử dụng mã Voucher. Dưới đây là những lý do phổ biến nhất khiến cho việc sử dụng mã Voucher không thành công:

Mã Invite Voucher

Bạn đã từng sử dụng mã này rồi. Mỗi thành viên HotelQuickly có thể sử dụng mã Invite Voucher một lần mà thôi. Dù bạn có bao nhiêu mã này đi chăng nữa bạn cũng chỉ được phép sử dụng một mà thôi.

 

Bạn đã sử dụng mã khác trước khi sử dụng mã Invite Voucher. Mã Invite Voucher chỉ có thể sử dụng khi bạn chưa hề sử dụng bất cử mã nào.

 

Bạn đang cố gắng sử dụng mã Invite Voucher hơn 24 giờ sau khi đăng ký tài khoản thành viên. Nếu bạn nhận được mã Invite Voucher, hãy chắc chắn bạn nhập mã này trong vòng một ngày kể từ khi đăng ký tài khoản với Hotel Quicky (Mặc dù mã Invite Voucher được áp dụng giảm giá cho những ngày đặt phòng sau đó)

 

Mã Voucher khuyến mãi

 

Bạn đang cố sử dụng mã khuyến mãi chỉ giành cho thành viên chưa từng sử dụng bất cứ mã khuyến mãi nào. Một số mã khuyến mãi của chúng tôi chỉ có thể được sử dụng nếu bạn là thành mới và chưa bao giờ sử dụng mã khuyến mãi nào trong tài khoản của bạn .

 

Bạn đang cố sử dụng nhiều mã khuyến mãi cho một chương trình khuyến mãi. Thông thường mỗi thành viên HotelQuickly có thể sử dụng một mã khuyến mãi cho một chương trình khuyến mãi cụ thể nào đó mà thôi. Hãy Kiểm tra các điều khoản và điều kiện cho mã khuyến mãi mà bạn đã nhận nếu bạn không chắc chắn.

 

Mã khuyến mại của bạn đã hết hạn. Tất cả các mã của chúng tôi điều có ngày hết hạn. Nếu bạn tìm thấy mã khuyến mãi không còn giá trị, đừng lo lắng! Hãy kiểm tra Facebook và email của chúng tôi để là người đầu tiên biết khi nào chúng tôi có chương trình khuyến mãi mới.


Nếu tất cả các trường hợp nêu trên không áp dụng đối với bạn, xin vui lòng đọc Mục Câu Hỏi Thường Gặp hoặc liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để được giải đáp.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Have more questions?
Gửi yêu cầu

Bình luận