Theo dõi

Một vài tín dụng của tôi không sử dụng được? Tại sao?

Gặp khó khăn sử dụng điểm thưởng khi đặt phòng của chúng tôi? Xin lỗi vì về sự cố này. Trong một số trường hợp điểm thưởng không thể sử dụng. Dưới đây là các trường hợp phổ biến nhất.

Bạn đang dùng điểm thưởng HotelQuickly chỉ có giá trị áp dụng cho một quốc gia hoặc một khu vực cụ thể nào đó. Chúng tôi thường xuyên chạy chương trình khuyến mãi cho một khu vực cụ thể và không thể sử dụng ở những nơi khác.

 

Số tiền phải trả cho đặt phòng của bạn hoặc số đêm đặt phòng thấp hơn yêu cầu thiểu để thể áp dụng điểm thưởng.

 

Bạn đang cố gắng sử dụng điểm thưởng trước ngày có hiệu lực của nó. (Thời gian là tất cả!)


Bạn đang cố gắng sử dụng điểm thưởng cho những đặt phòng khuyến mãi vào phút cuối. Chỉ có những Voucher được cấp khi bạn hủy đặt phòng thay vì nhận lại tiền có thể dùng cho khuyến mãi vào phút cuối mà thôi.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Have more questions?
Gửi yêu cầu

Bình luận