Theo dõi

Tổng số tín dụng của tôi cao hơn phí đặt phòng, tại sao tôi phải trả thêm phí 15 USD ?

Trong khoản các phiếu quà tặng và điểm tín dụng bạn đang sở hữu, chúng tôi vẫn có quy định hạn chế giá phòng cần phải thanh toán trong lần đặt phòng đầu tiên. Điều này có nghĩa rằng, mặc dù bạn có thể có đủ điểm tín dụng để thanh toán toàn bộ giá phòng, bạn vẫn sẽ phải trả thêm số phí quy định dành cho đặt phòng lần đầu tiên tối thiểu là $ 15 USD.

Khoản phí này sẽ áp dụng duy nhất nếu bạn đang đặt phòng với chúng tôi lần đầu tiên và bạn có ít nhất một người bạn đã nhập mã khuyến mãi cá nhân của bạn hoặc sử dụng mã của bạn để đặt phòng.


Ví dụ:

Bạn có hai điểm tín dụng này trong tài khoản của bạn:

Điểm tín dụng bạn nhận được khi mời 1 người bạn nhập mã khuyến mãi là 15 USD
Phần thưởng cho bạn của bạn là điểm tín dụng cho đặt phòng trị giá 15 USD
Và sau đó, bạn muốn đặt một khách sạn và giá phòng là $ 35 USD và bạn muốn sử dụng $ 30 USD điểm tín dụng và $ 5 USD bằng thẻ tín dụng cá nhân của bạn.

Bạn sẽ phải thanh toán số tiền đặt phòng tối thiểu $ 15 USD và sử dụng $ 20 USD số điểm tín dụng của bạn.

Khi đặt phòng hoàn thành, bạn sẽ nhận lại $ 10 USD mã mới của điểm tín dụng và có thể sử dụng cho lần đặt phòng tiếp theo.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Have more questions?
Gửi yêu cầu

Bình luận