Theo dõi

Tài khoản của tôi đã bị khoá ! Tôi phải làm thế nào ?

Nếu bạn nhận được email, tin nhắn SMS của chúng tôi với nội dung "Hoạt động đáng ngờ đã được phát hiện trên tài khoản của bạn", điều này có nghĩa là
hệ thống của chúng tôi đã phát hiện có hoạt động bất thường trên tài khoản của bạn và đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ hỗ trợ để kiểm tra tài khoản.

Khi gặp trường hợp này, bạn vui lòng liên lạc với đội ngũ dịch vụ khách hàng của HotelQuickly qua email hoặc điện thoại để được hỗ trợ thêm.
Điện thoại: +85 258 0891 01 hoặc Email: support@hotelquickly.com

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Have more questions?
Gửi yêu cầu

Bình luận