Theo dõi

Tại sao giá cuối cùng lại cao hơn giá hiển thị ở danh sách khách sạn?

ước khi bạn xác nhận đặt phòng, bạn sẽ nhìn thấy giá cuối cùng mà bạn sẽ phải thanh toán.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Have more questions?
Gửi yêu cầu

Bình luận